Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

37 năm hình thành và phát triển ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

Nhan đề : 37 năm hình thành và phát triển ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (1976 – 2013) / Huỳnh Văn Hồng, Đào Văn Phước, Trần Thị Minh,… biên soạn
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2013
Mô tả vật lý : 184 tr. : hình ảnh ; 29 cm
Phân loại : 324.259 707 095 977 5 / B 100 M | 14 ;
Mã số : 137971
Đăng ký cá biệt : 2015/ĐC/VL 928 ; 2013/PĐC/VL 891 ; 2009/PM/VL 90901 ; 2021/PĐ/VL 22340 ;

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 12140