Tài liệu xem bằng mã QR Code

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Địa chí Đồng Nai, Sách

Lịch sử Đảng bộ thành phố Biên Hòa

Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ thành phố Biên Hòa / biên soạn: Lê Ánh Vân, Trần Quang Toại, Trần Toản
Xuất bản : Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1999
Lần xuất bản : Tái bản
Mô tả vật lý : 390 tr. : 12 tờ ảnh + bản đồ ; 23 cm
Mã số : 6806
Phân loại : 324.259 707 509 597 75 / L 302 S | 23 ; 9(V312) 3K1(V312) / L 302 S | pl19d
Đăng ký cá biệt : 1999/PĐ/VV 3701 – 3702 ; 2018/ĐC/VV 1454 ; 2007/ĐC/VV 735 ; 2011/PTC/VV 3917 ; 2021/PM/VV 127208 ; 2021/PM/VV 127314

Xem tài liệu

Số lượt người xem: 5901